SCR MOTION FORUM

 • Ingen indlæg at vise.
Der var udsendt dagsorden dels via hjemmesiden og dels via brev til hvert medlem.
 • Dirigent: Jan Iversen
 • Bestyrelsens beretning blev forelagt af John og godkendt. Glædeligt er medlemsfremgangen stor og nu ca. 165.
 • Benny kunne i godt humør oplyse, at regnskabet viste et overskud på 20.500 kr. og egenkapitalen er 102.000 kr.
 • Overskud fra MTB løbet i foråret er 27.000 kr. og dette er medvirkende til, at klubben har ydet tøjtilskud på 21.000 kr., så det er af afgørende betydning, at du hjælper klubben med dette arrangement så du kan få billigt tøj på kroppen.
 • Der var ikke modtaget forslag.
 • Den nye motionslicens, blev kraftig debatteret, fordi prisen stiger med 100 kr. årligt – og hvad får du så for det ???. John vil lægge oversigt herover på hjemmesiden, og hvis du vil vide mere, må du kontakte DCU – se link. Bestyrelsens forslag om at klubben betaler 25 kr. og kontingentet stiger 75 kr. til 450 kr. blev vedtaget med stort flertal.
 • John Sørensen blev genvalgt til formand og Torben Pedersen blev nyvalgt som sekretær.
 • Kasserer Benny var ikke på valg.
 • Leon Stokholm blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
 • John Rasmussen blev genvalgt som revisor og Kuno Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt:

 • Tur til Harzen 19-23 maj 2005 pris. 500 kr. ecxl. transport og kost. Max. deltagerantal 100. mere herom senere, når detailplanlægning er sket.
 • Der laves chatmulighed på vor hjemmeside, så brug den fornuftigt/konstruktivt/positivt.
 • SIF cykling får eget klublokale i foråret, og har forespurgt os om fælles benyttelse, hvilket vi er positive for.
 • John ønskede aktivitetsudvalg etableret og gerne flere udvalg, fordi bestyrelsen ikke vil lave alt arbejdet selv, men medlemmerne må selv deltage. Ideerne til udvalg var: arrangementer ved sæson-start/afslutning – julefrokost etc.
 • Leon Stokholm tilbød sig som tovholder for AKTIVITETSUDVALG sammen med Jørgen Christensen og Christian Thomsen - så vi glæder os til at høre nærmere.
 • Det har vist sig, at mange opgaver/ideer i årets løb ikke bliver udført eller i bedste fald i sidste øjeblik, så derfor efterlyste Erik Foldager efterlyste fast punkt på generalforsamling til at lave udvalg – eksvis. tur/ruteudvalg - sponsorudvalg e.l., så vi undgår "hovsa".
 • Erik fortsætter i turudvalget, som fik megen ros for god planlægning og turbeskrivelser på hjemmesiden, og det er klart deres fortjeneste at vi har medlemsfremgang, fordi det er meget overskueligt og uden overraskelser når turen starter. Produktet er så godt at det er "tyvstjålet" af andre klubber.
 • Debat om hvordan medlemmer uden mail/internetadgang får informationer fra klubben blev drøftet. Benny oplyste at det gælder 12 medlemmer.
 • Ved vigtige informationer vil disse blive sendt direkte, men af den øgede administrative belastning det er, at så få medlemmer skal serviceres via post, vil bestyrelsen ikke påtage sig.
 • Den traditionelle træningslejr til Holsted er 15-17. april.

KALENDER

Last month June 2023 Next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30
Tir jun 06 @17:30 -
Rute 11
Tor jun 08 @17:30 -
Rute 22