SCR MOTION FORUM

  • Ingen indlæg at vise.
Mødereferat Generalforsamling 2005

 

Referat fra generalforsamling d.28/11/2005

Formanden startede med at takke for fremmødet (17 personer).

Ad punkt 1

Jan Iversen blev valgt til dirigent.

Ad punkt 2

Formanden kunne under bestyrelsens beretning, oplyse at medlemstallet er det samme, som sidste år. Ca. 150.

Vinter-cup løbet, som klubben har stået for i 2005, havde deltagelse af 14 par - desværre kun 2 personer fra klubben.

MTB løbet i marts havde en lille tilbagegang i antal til start, men det skyldtes måske, det dårlige vejr op til løbet.

Der har igen i år været træningslejr hos Inger og Børge i Holsted med deltagelse af 15 mand og en kvinde.

Fællestilmelding til motionsløb på hjemmesiden har heller ikke i år været den store succes.

I maj var der træningstur til Harzen. Det var Thorsager Motionscykelklub I samarbejde med DCU-motion område Nord/Midtjylland der havde tilrettelagt turen. Thorsager stod for det praktiske, og det gjorde de til ug. Så det tyder på, at mange af dem, der var med i år, er klar til at tage af sted igen næste år.

Klubbens enkeltstart havde fin tilslutning og igen var der en fra klubben, der vandt et gavekort på 2500 kr. til en cykelrejse. Denne gang var det Ole Papsø. Det er 3. gang, at en fra klubben vinder.

Som noget nyt har vi ved opstart og afslutning af sæsonen først cyklet en tur, og bagefter mødtes til kaffe. Det forløb godt med pæn tilslutning, så det vil helt sikkert blive gentaget igen næste år.

Klubben har fået Jan Krag som ny Webmaster til hjemmesiden.

Bestyrelsen vil hermed gerne sige tak til Ivan for de år, han har passet hjemmesiden.

Der har lige været afholdt julefrokost med flere deltager end der har været i mange år.

Formanden sluttede med at sige tak for 2005 og håb om et godt 2006.

Ad punkt 3

Benny fremlagde et revideret regnskab, der blev godkendt.

Ad punkt 4

Der var ingen rettidige indkomne forslag.

Ad punkt 5

Kontingent uændret.

Ad punkt 6

På valg var Benny Sørensen (kasserer) som ikke ønskede genvalg.

Søren Nystrup blev valgt til ny kasserer.

Ad punkt 7

Leon Stokholm modtog genvalg som bestyrelsessuppleant.

Ad punkt 8

John Rasmussen og Kuno Sørensen modtog genvalg som henholdsvis

revisor og revisorsuppleant.

Ad punkt 9

Under eventuelt bragte Erik Foldager et emne op omkring deltagelse i træningsture uden at have betalt kontingent. Problemet blev diskuteret. Men Benny Sørensen mente ikke at problemet er så stort, da det kun drejer sig om ganske få som ikke har betalt kontingent.

Der blev også diskuteret om bestyrelsen skal udvides fra 3 til måske 6 medlemmer for så at overtage det arbejde som de forskellige udvalg laver.

John Sørensen kunne oplyse at Lisbeth Glymov fra Aktiv cykelrejser kommer til Silkeborg Hallerne d.5/12 (den gamle kantine i hal B) og fortæller om sine rejser

Benny Sørensen fortalte at han er i fuld gang med at tegne sponsor aftaler til nyt klub tøj, og håber at det er på plads til næste klubaften mandag d.12/12.

Sekretær

Torben Pedersen

KALENDER

Last month June 2023 Next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30
Tir jun 06 @17:30 -
Rute 11
Tor jun 08 @17:30 -
Rute 22