Skip to main content

Etiske regler

Indledning:

SCR Motion ønsker primært at klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser, som muligt. Dette opnås bedst, hvis sikkerheden er optimal, de sportslige/motionsmæssige udfordringer er tilpasset individuelle målsætninger og det sociale samvær er positivt.

Derfor er opstillet nogle fælles retningslinier for fællesskabet i klubben.

Sikkerhed:

Den kørselsmæssige sikkerhed skal absolut prioriteres højt. Alvorlige ulykker skal for alt i verden undgås. Derfor skal nedenstående regler overholdes af alle:

Etiske regler:

 • Færdselsloven skal altid overholdes.
 • Cykelhjelm er påbudt ved træning.
 • Triathlon styr er forbudt ved træning.
 • Signaler i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende biler m.v.
 • Signaler i god tid ved kryds og lav opsamling når alle er kommet over.
 • De forreste rytter advarer mod bilister forfra og de bagerste rytter advarer mod biler bagfra.
 • Uregelmæssig kørsel i feltet skal undgås, f.eks. pludselige opbremsninger.
 • Der drikkes ikke i front, men når man ligger bagerst. Derfor skal føringer og skift indrettes herefter.
 • Skal man kikke tilbage, lægges hånden på makkerens skulder, hvorved man undgår slag til siden.
 • Undlad provokationer af bilister og andre.
 • Hold naturen ren – efterlad ikke affald af nogen art i naturen.
 • Socialt – vi samler op efter en bakke, der skal vendes om og ikke bare rulles videre.
 • Hele holdet venter når en på holdet har defekt – ingen må overlades til sig selv ude på ruten.
 • Vis hensyn.

Ruter:

 • Ruterne for tirsdage og torsdage fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside, så man på forhånd ved hvilken rute der skal køres.
 • Alle hold kører samme rute, så ”tabte” ryttere efter aftale kan falde tilbage til næste hold/gruppe.
  Dog med én undtagelse og det er hold 5, her vælger man selv rute.
 • Tirsdag køres der intervaltræning, dog vil der være mulighed for at vælge hold som ikke kører intervaltræning.

Der deles op i følgende hold:

Hold 1:

 • Dem der bare vil cykle ”derudaf”.
 • Du kan lide fart, du skal en del kilometer i benene, du bør være erfaren med at køre i gruppe.
 • Her køres med god fart på, indimellem kræver det lidt ekstra, hvis man vil med i rykkene.
 • Gennemsnitsfart over 30-35 km/t.

Hold 2:

 • De ret erfarne cyklister, som gerne vil give den ”gas” en gang i mellem.
 • Rigtig mange af klubbens medlemmer vil køre på dette hold, hvilket dog kræver, at man er i en rimelig god træningstilstand, selv om hastigheden holder sig på et rimeligt niveau.
 • Gennemsnitsfart 28-30 km/t.

Hold 3:

 • Dette hold består fortrinsvis af motionister, der vil køre i et moderat tempo.
 • Dette hold er der også rigtig stor tilslutning til, her er det vigtig at overholde den gennemsnitsfart holdet er sat til.
 • Det er ligeledes af stor betydning at lære dem at bruge de forskellige ”advarselssignaler” for f.eks. huller i vejen og lignende.
 • Gennemsnitsfart mellem 26-28 km/t.

Hold 4:

 • Dette hold henvender sig primært til cyklisten som ikke har så mange kilometer i benene og ikke er fortrolig med at cykle i gruppe. På dette hold er det meget vigtigt at de erfarne ryttere hjælper de mindre erfarne.
 • Ideen med dette hold er at ”indlemme” nye ryttere i klubben, dette hold kan bruges som ”springbræt” til eks. hold 3. Men befinder man sig godt på holdet, er der ikke noget i vejen for at man bliver på holdet.
 • Gennemsnitsfart mellem 22-25 km/t.

Hold 5:

 • Hyggehold, til motionisten som ønsker at få en hyggelig aftentur i roligt tempo, her er der tid til at få en god snak med hinanden. Dog vil der være rig mulighed for at få sved på panden.
 • Her finder du både de helt ”grønne”, men også de mere modne cyklister, der ikke har kørt vejene(eller sig selv) helt tynde endnu.
 • Gennemsnitstempo 20-23 km/t.
 • På dette hold vælger man selv rute, dog er det et krav at deltageren kan cykle en rute 50 km.

Når vi mødes til fællestræning tirsdag og torsdag gælder følgende regler:

 • Mød op i god tid før start
 • Begynd allerede at dele op i hold når du møder.
 • Der vil være sat skilte op som viser hvor de forskellige hold samles.
 • Det skal altid være hold 1.som er det første hold der starter og det skal være en ten 17.30 eller 18.00.
 • Holdene må ikke overstige 15 deltagere pr. gruppe. Hvis der er flere skal der deles op i et hold mere.
 • Der skal gå 3 min. inden det næste hold starter.
 • Hvis man af en eller anden grund årsag ønsker at rykke et hold ned. Er det vigtigt at man indretter sin kørsel efter det hold man er rykket ned på.
 • Det er vigtigt at alle deltagere udøver selvjustits på de forskellige hold. Vi køre ikke med holdkaptajner på de forskellige hold.
 • Alle ruter der cykles vil ligge på vores hjemmeside, ruterne er nøje valgt af vores ruteudvalg.
 • Husk at sætte dig ind i hvilken rute der skal køres, bedst husk at lægge den ind på din Garmin.
 • Hvis men forlader et hold undervejs, er det yderst vigtigt at man tydeligt orienterer de øvrige på holdet.
 • Alle opfordres til at medvirke til, at nye medlemmer føler sig velkommen i klubben.
 • Der køres altid på de ”svagestes” præmisser på et hold. Alle skal med hjem !!!

Skifteteknik:

Alle hold skal benytte nedennævnte skifteteknik:

1) Skiftet indledes ved at den forreste højre rytter (A) giver besked og tegn herom. Tegnet er en roterende bevægelse med hånden, som om han rører i en gryde.

2) Den højre række (B – D – F og H) lader sig falde tilbage. / Venstre række glider frem.

3) Forreste venstre rytter (A) glider til højre til indvendig række og bageste højre rytter (H) glider til venstre til udvendig række.

4) Endelig glider den venstre række frem på plads og skiftet er slut. Med lidt øvelse vil skiftet foregå i en glidende, roterende bevægelse med uret, og det undgås, at vi fylder mere end 2 i bredden.